Nederlandse Ambassade in Madrid, Spanje

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 131

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

4 Stemgerechtigde Nederlanders in Spanje Tweede Kamer verkiezing 15 maart 2017

Heeft u ervoor gekozen uw stem per brief uit te brengen, dan dient uw stembiljet uiterlijk woensdag 15 maart 2017 om 15.00 uur lokale tijd te zijn ontvangen door het briefstembureau. U kunt de oranje retourenveloppe rechtstreeks en voldoende gefrankeerd aan het Bureau Verkiezingen te Den Haag toesturen. De ambassade in Madrid kan uw briefstem ook voor u doorsturen. U moet uw briefstem dan uiterlijk 1 maart op de ambassade hebben ingeleverd.

5 Stageplaats bij de Nederlandse ambassade in Madrid – Afdeling Politiek, Publieksdiplomatie en Cultuur (PPC)

De Nederlandse ambassade in Madrid is op zoek naar een fulltime stagiair(e) voor de afdeling Politiek, Publieksdiplomatie en Cultuur vanaf 1 mei 2017 voor de duur van 6 maanden.

8 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

9 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen.

10 Regionale ecosystemen voor innovatie centraal tijdens WIRE 2016

De Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2016 gaat op 8 juni van start. Deze conferentie van de Europese Commissie is dit jaar in Eindhoven. Centraal staat de opzet van regionale ecosystemen die open innovatie en nauwe samenwerking moeten bevorderen.